Menampilkan 3512 hasil

Deskripsi Arsip
Dengan objek digital
Pratinjau Hasil Cetak Lihat:
101 1
101 1
5.6 Pekalongan Begrooting van uitgaven en ontvangsten van het ressort van den plaatselijken raad ...
5.6 Pekalongan Begrooting van uitgaven en ontvangsten van het ressort van den plaatselijken raad van tegal en pekalongan voor het dienstjaar Anggaran Penerimaan dan pengeluaran dari Daerah tegal dan pekalongan tahun Dinas 1928

SULTANAAT DJOGJAKARTA (KESULTANAN DJOGJAKARTA) Uitgewerkte staat ter toelichting der begrooting ...
6. SULTANAAT DJOGJAKARTA (KESULTANAN DJOGJAKARTA) Uitgewerkte staat ter toelichting der begrooting van uitgaven van het sultanaat “Djogjakarta” Penerangan negara, Anggaran pengeluaran kesultanan Djogjakarta untuk tahun dinas 1920

OOST  JAVA (JAWA TIMUR)  7.1 Provincie Oost – Java (Propinsi Jawa Timur) Ontwerp – begrooting va...
7. OOST JAVA (JAWA TIMUR) 7.1 Provincie Oost – Java (Propinsi Jawa Timur) Ontwerp – begrooting van uitgaven en ontvangsten van de provincie oost-java voor het dienstjar 1930 Rencana Anggaran penerimaan dan pengeluaran Propinsi jawa Timur untuk tahun dinas 1930
Aan den gouverneur der provincie oost - java (afdeling belastingen) te soerabaja, onderwerp invod...
Aan den gouverneur der provincie oost - java (afdeling belastingen) te soerabaja, onderwerp invodering moterrigtupge nosiasting 1200 t/m 198.2 van icwan siong khing, toeloengagoeng 26 juni 1934
Aan den gouverneur v/d provincie oost java (afd begrooting en comptabilitept), onderwerp verzoek ...
Aan den gouverneur v/d provincie oost java (afd begrooting en comptabilitept), onderwerp verzoek ambetaal baastelling berbevelaachrift van vorderingen welketen loste van het dienatjaar 1934 komen, kediri 13 mei 1935
Aan den gouverneur van de provincie oost java te soerabaja, stemt overeen met vooks register de r...
Aan den gouverneur van de provincie oost java te soerabaja, stemt overeen met vooks register de regentachasecretaris, uittreksel Upt het register der besluiter van het college van geemmitteerden van den regentae hapareaad van toeban, toeban 10 Januari 1942
Aan den gouverneur van de provincie oost-java te soerabaja, stem averren met vorrrs, registerde r...
Aan den gouverneur van de provincie oost-java te soerabaja, stem averren met vorrrs, registerde regent van toeban, toeban 21 Juni 1941
Aan den gouverneur van de provinere oost java te soerabaja Stemt evereen veekz, register de regen...
Aan den gouverneur van de provinere oost java te soerabaja Stemt evereen veekz, register de regentachobasecretaris uittresel uit het register der beslu van het cellege van gecemteert den van den regent schatsraad van toeban, toeban, 24 feb 1941
Aan den gouverneur van provincie oost java, regent van toeban, onderwerp Gebeersaanvroog van het ...
Aan den gouverneur van provincie oost java, regent van toeban, onderwerp Gebeersaanvroog van het regentschap toeban, tuban, 31 Oktober 1041, Toeban 31 Oktober 1941
Aan den resident van bodjonegoro te Bodjonegoro, NS den Gouverneur H.P.Z. W.G. borgerd, onderwerp...
Aan den resident van bodjonegoro te Bodjonegoro, NS den Gouverneur H.P.Z. W.G. borgerd, onderwerp luzobe wadere beslissing wafens den oord van het aan MOS Nitidjojo Koesomo mantri bij de opoim en Zou tregie, verleend outslog uitde betrekking, soerabaja, 27 November 1939 no. 1930 /23ft
Aan het callege van gedebuteerden van den provincialen reed van oost java stemt overeen mat voors...
Aan het callege van gedebuteerden van den provincialen reed van oost java stemt overeen mat voors-registor de regentachabasecretaris, het collage van geeommitteerden van den regentschaparaad van toeban, toeban 25 Mei 1941
Aan het callege van gedeputeerden van den prov. Raad van oost java te soerabaja, regentschap ngaw...
Aan het callege van gedeputeerden van den prov. Raad van oost java te soerabaja, regentschap ngawi, uittreksel uit het register der besluiten van het college van coommit teerden van den regenstzehaps raad van ngawi, ngawi 13 agustus 1941
Aan het college van gedeputeerden v/d prov. Raad van oost java te soerabaja, dotoko van den resle...
Aan het college van gedeputeerden v/d prov. Raad van oost java te soerabaja, dotoko van den reslet van te kediri, uit het register der reclutiter van der regent van toeloengagoeng, toeloengagoeng 30 agustus 1941
Aan het college van gedeputeerden van den prov. Raad van oost java te soerabaja regentschap ngawi...
Aan het college van gedeputeerden van den prov. Raad van oost java te soerabaja regentschap ngawi, uittreksel uit het register der besluiten van den regent van ngawi, ngawi 16 april 1942
Aan het college van gedeputeerden van den prov. Raad van oost java te soerabaja, stemp evereen me...
Aan het college van gedeputeerden van den prov. Raad van oost java te soerabaja, stemp evereen met voors register de regentschaps secretaris, uittreksel uit het register der besluiten van den regent van ngawi, ngawi 19 agustus 1941 no. 83/109
Aan het college van gedeputeerden van den provincialan raad van Oost Java te Soerabaja Regentseha...
Aan het college van gedeputeerden van den provincialan raad van Oost Java te Soerabaja Regentsehap bodjonegoro Onderwerp : weddeverhooging t.b.v. joel Al Soewondo coll besl 30 September 1941 no. 28 /P.II Bodjonegoro 4 Oktober 1941
Aan het college van gedeputeerden van den provincialen raad van oost java te oost java te soeraba...
Aan het college van gedeputeerden van den provincialen raad van oost java te oost java te soerabaja, regentschap Bojonegoro, onderwerp aanatelling van een tw. Mantri- verpleger te bodjonegoro, bodjonegoro 14 Februari 1941
Aan het college van gedeputterden van den provincialen raad van oost java te soerabaja, het regis...
Aan het college van gedeputterden van den provincialen raad van oost java te soerabaja, het register der besluiten van den regent van "ngandjoek", overeen met vooeg, register de regentschapa secretaris, ngandjoek 3 september 1941
Aan het hoofd der afd. Bersoneele zaken ter prov. Secretaris van oost java te soerabaja, stemt ov...
Aan het hoofd der afd. Bersoneele zaken ter prov. Secretaris van oost java te soerabaja, stemt ovareen het vooks, besluit de oofdecenles, onderwerp toekenning weddevehoogingaan, soewardi cs, Modjokerto 20 Maret 1941
Hasil 1 s.d 20 dari 3512