Menampilkan 2 hasil

Deskripsi Arsip
Hanya deskripsi tingkatan-tinggi Secretarie Oost Java
Pratinjau Hasil Cetak Lihat:

2 hasil temuan memiliki objek digital Perlihatkan hasil dengan objek digital

Verslag -1 Nederlasndsch Indie

  • ID 23500-4 VERS1
  • Fond
  • 1849 - 1953

Jongens Wezeen, Gevangenis Wezen, Bestuurswezen, Boschwezen, Bank, Weduwen en Weezen Fonds, Pensioen Fonds, Smeroe Fonds, Onderwijs, Inlandsche Artsen, Soerabaiasche Ambachts School, Marine Etablisment, Haven, Magnetisch en Meteorologisch Observatorium, Topographischen, Kolonial Verslag, Koloniale Studien, Statistisch Nederland-Indie, Provincie Verslag, Gemeente, Regentschap, Stads Gemeente, Gewest, Decentralisatie

Secretarie Oost Java

Verslag-III Bestuur in Nederlandsch Indie op Oost Java

  • ID 23500-4 Verslag III
  • Fond
  • 1830 - 1976

Justisie, Departemen van Ekonomie Zaken, Binnenland Bestuur, Centraal Comite Voor Steun aan Werkloonzen, Inlandche Bevolking op Java en Madoera, Locale Belangen, Ambienaren en Beambten, Bezoldiging, Belasting, Europeesche in woners, Landschappen, Varians, Locale Belangen, Departement van Landbouw Nijverheid, Dienst van Ekonomi Zaken, Bezoldiging Kantor, Dient Regeling, Dient Opiumregie, Haven, Landsdienaren, Post Telegraaf en Telefoondients, Bank, Ambtenaren, Onderwijs, Regeering Almanak, Vereeniging, Burgerlijke Openbare Werken, Boschwesen, Aardrijks Kundige en Geologist, Transportasi, Dienst voor Waterkracht en Electricteit, Weduwen en Weezenfonds

Secretarie Oost Java