Fond EC.ZAK - Economic Zaken En Finance Periode 1911 - 1940

Regelingen Betrefende de Cursussen voor de Opleding van Personeel ten Behoeve van's Lands Algemen... Regeling voor het Betalings verkeer der Province west Java, voo Zoover dat wordt geleid over de L... Nota tot Voorberiding van de her Ziening van het Fiscaal Strafrecht. Mr. R. Hattink landsdrukkerj... Standsgement Soerabaja Verordeningen deel IV Verordeningen, 1930  Dewan Kotapraja dari Surabaya m... Hand - en leer Boek voor de Gemeente Financien door H. Keegstra Buku Pegangan keuangan Kotapraja ... Leidraad bij de beoefening van het Nederlandsche Handelsrecht door Mr W. L.P.A. Molengraaff tweed... Indisch tijdschrift van het recht organ der Nederlandsch indische juristem -Vereeniging Register ... Instructie bureau "Ontuangsten" bij de afdeling comptabiliteet Departement van Financie... Beslissingen inzake Nederlandsch  - Indische belasting Verordeningen nos 120-256 landsdrukkerij -... Vezameling van Circuiaires en Beschikking en van het Departement van het Firancien jaargang 1937 ... State - Administered locally - shared taxes their Development in the state and local tax system o... Berige resultaten van den Arbeid in het jaar 1928 Volkslectuur - Weltevreden  Kantor untuk bacaan... Kantoor voor de Volkslectuur Eenige resultaten van den arbeid in het jaar Volkslectuur - Weltevre... Mededeelingen van het Centraal Kantoor voor de StatiestieK no 119 Jaaroverzicht van den in en uit... Dept.Van Economische Zaken. Mededeelingen van het centraal kantoor voor de statistiek No. 176 jaa... Dept Van Lanbouw Niverheid  En Handel Mededelingen Van het centraal Kantoor vvor de De statistik ... Dept. van Economische zaken Mededeelingen van het centraal Kantoor voor de Statistiek No 121 Dept. van economische zaken mededeelingen van het centraal kantoor voor de statistiek No 129 Dept. van economische zaken mededeelingen van het centraal kantoor voor de statistiek No 126 jaar... Medeelinngen van het central kantoor voor de statistiek No 140 jaaroverzicht van den in en uitvoe...
Hasil 1 s.d 20 dari 79 Perlihatkan semua
Original Objek Digital not accessible

Bagian identitas

Kode referensi

ID 23500-4 EC.ZAK

Judul

Economic Zaken En Finance Periode 1911 - 1940

Tanggal

  • 1911 - 1940 (Akumulasi)

Tingkatan deskripsi

Fond

Jumlah dan media

225

Bagian konteks

Nama pencipta arsip

Riwayat biografi

Riwayat kearsipan

Sumber akuisisi atau penyerahan langsung

Bagian isi dan struktur

Cakupan dan isi

Penilaian, pemusnahan dan jadwal retensi arsip

Akrual

Sistem penataan

Bagian ketentuan akses dan penggunaan

Ketentuan akses

terbuka

Ketentuan reproduksi

sudah dialihmediahkan

Bahasa bahan arsip

  • Belanda

Tulisan bahan arsip

Informasi mengenai Bahasa dan Tulisan

Karakteristik fisik dan persyaratan teknis

Sarana temu balik

buku inventaris

Bagian bahan-bahan terkait

Keberadaan dan lokasi arsip asli

depo 1

Keberadaan dan lokasi kopi arsip

Unit deskripsi terkait

Deskripsi terkait

Bagian catatan

Kode unik alternatif

Jalur akses

Jalur akses subjek

Nama jalur akses

Jenis jalur akses

Bagian kontrol deskripsi

Kode unik deskripsi

Kode unik lembaga

Aturan dan/atau konvensi yang digunakan

Status

Tingkat kedetilan

Tanggal penciptaan revisi pemusnahan

Bahasa

Tulisan

Sumber

Bagian hak Objek Digital (Master)

Bagian hak Objek Digital (Referensi)

Bagian hak Objek Digital (Gambar kecil)

Bagian akuisisi

Subjek yang berkaitan

Orang dan organisasi yang berkaitan

Genre terkait